Máme otevřeno! Jsme i online.
722 501 501
 
 
 

 
 
 

Poučení subjektu údajů – informace dle čl. 13 GDPR

Společnost BrokerOne Team SE, se sídlem Bohuslavická 33, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9, IČO: 028 24 370, spisová značka H 1381 vedená u Městského soudu v Praze jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své klienty – fyzické osoby, a dále fyzické osoby zastupující právnické osoby (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

 

V Praze, dne 24. 5. 2018

 

 
Online kalkulačka